Kanun

 Hukuk /Kanun/Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat Ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat Ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  15.03.2014 17:10:34

21.08.2010

1389 SAYILI DEVLET DAVALARINI İNTAÇ EDEN AVUKAT VE SAİREYE VERİLECEK ÜCRETİ VEKALET HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 1389

    Kabul Tarihi: 02/02/1929

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/02/1929

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 1115

    Madde 1 - Devlet lehine intaç edilen davalardan dolayı hükme rapt ve tahsil olunan vekalet ücretleri Muvazenei Umumiyeye dahil vekaletler ve umumi müdiriyetlerce hizmeti mesbuk olanlara aşağıdaki cetvel mucibince tevzi ve bütçelerdeki mahkeme harçları tertibinden tesviye olunur.

    Yüzde yetmiş: Maaş veya ücretli avukat ve davavekillerine ve Hazine avukat ve davavekili olmıyan yerlerde dava deruhde eden kaza malmüdürlerine.

    (Ek fıkra: 10/12/1931 - 1891/1 md.) Keza Hazine avukat veya dava vekili olmıyan yerlerde posta ve telgraf idaresine ait davaları deruhte eden mahalli posta ve telgraf merkez müdürlerine

    Yüzde otuz: Muhakemat müdürleri ve hukuk müşavirleriyle takibi icra memurlarına.

    Madde 2 - Birinci madde mucibince yapılacak tevziatın şerait ve miktarları İcra Vekilleri Heyetince tanzim kılınacak bir talimatname ile tayin olunur.

    Madde 3 - Devlet davalarını intaç eden avukat veya davavekillerine verilecek ücreti vekalet hakkındaki 28 Mayıs 1928 tarih ve 1333 numaralı kanun mülgadır.

    Madde 4 - Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.

    Madde 5 - Bu Kanunun ahkamını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    KANUNLAR

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Wan Patent Tekirdağ Patent Ostim Patent Kütahya Patent Fatih Patent Merdin Patent Maraş Patent Kocaeli Patent Beyoğlu Patent Maltepe Patent İkitelli Patent Elazığ Patent