Kanun

 Hukuk /Kanun/Değerli Kağıtlar Kanunu
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Değerli Kağıtlar Kanunu

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:35:55

21.08.2010

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

    Kanun Numarası: 210

    Kabul Tarihi: 21/02/1963

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/02/1963

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 11343

    DEĞERLİ KAĞITLAR:

    Madde 1 - (Değişik madde: 21/11/1980 - 2343/1 md.)

    Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır. Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.

    KULLANMA MECBURİYETİ:Madde 2 -

    (Değişik madde: 30/12/2004 - 5281 S.K./12.mad) *1* Değerli kâğıtların ilgili bulundukları işlemlerde kullanılması mecburidir.

    DEĞERLİ KAĞITLARIN HAZIRLANMASI VE SATILMASI:

    Madde 3 - Değerli kağıtlar, ilgili bakanlık ve dairelerin mütalaası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanır ve bastırılır.

    Bu kağıtların Maliye Bakanlığının muvafakati ile, ilgili bakanlık ve daireler tarafından hazırlanıp bastırılması mümkündür.

    Değerli kağıtlar malsandıklarınca veya Maliye Bakanlığınca tayin edilecek yerlerde satılır. (Ek ibare: 26/11/1999 - 4481/12 md.) Çekler ilgili bankalarca bastırılır ve satılır. Satılan çeklerin (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelere verilen çekler hariç) değerli kağıt bedelleri, bankalarca her ayın yedinci günü akşamına kadar ilgili mal sandıklarına ödenir.

    DEĞERLİ KAĞITLARIN BEDELİ:

    Madde 4 - Değerli kağıtlar ilgililere, bu kanuna bağlı tabloda gösterilen bedeller karşılığında satılır.

    DEĞERLİ KAĞIT YERİNE ADİ KAĞIT KULLANILMASI:Madde 5 -

    (Değişik madde: 30/12/2004 - 5281 S.K./13.mad) *1* Bu Kanunda yazılı noter kâğıtları yerine adi kâğıt kullanılması halinde, bu evraka ait değerli kağıt bedeli noterlerce tahsil edilir.

    Bu mecburiyete uymayan noterlerden birinci fıkraya göre tahsil edilecek bedelin üç katı tutarında ceza alınır.

    KALDIRILAN HÜKÜMLER:

    Madde 6 - Aşağıda yazılı kanunlar ve kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır:

    1) 28/05/1934 tarihli ve 2459 sayılı Tayyere Resmi hakkındaki Kanunun 5 inci maddesi,

    2) 22/06/1938 tarihli ve 3478 sayılı kanunun 25 inci maddesinin kira kontratları, noter evrakı ve ferağ ve intikal ilmühaberleri ile ilgili fıkraları,

    3) 11/04/1938 tarihli ve 3356 sayılı kanun,

    4) 02/04/1958 tarihli ve 7109 sayılı kanun,

    5) 12/04/1927 tarihli ve 1025 sayılı kanun,

    6) 05/07/1939 tarihli ve 3686 sayılı kanunun 2 nci maddesi,

    7) 26/05/1926 tarihli ve 859 sayılı kanunun 9 uncu maddesinin son fıkrası,

    8) 29/06/1938 tarihli ve 3529 sayılı kanunun 5 inci maddesi ile 7 nci maddesinin son fıkrası,

    9) 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı kanunun 45 inci maddesinin 2 nci fıkrası,

    10) 02/05/1949 tarihli ve 5383 sayılı kanunun 153 üncü maddesinin 2 nci fıkrası.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel satılıp da kullanılmayan değerli kağıtların eski ve yeni bedelleri arasındaki fark ilgililer tarafından tamamlattırılır. Değerli kağıtlar arasından çıkarılanlardan kullanılmamış bulunanların bedelleri geri verilir.

    Bu madde gereğince yapılacak işlemleri Maliye Bakanlığı düzenler.

    Geçici Madde 2 - Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra satın alınacak pasaportlardan damga resmi ve nüfus hüviyet cüzdanlarından harc ve damga resmi alınmaz.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜ

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Zeytinburnu Patent İkitelli Patent Maltepe Patent Ataşehir Patent Kadıköy Patent Merdin Patent Fatih Patent Manisa Patent Kütahya Patent Ostim Patent Urfa Patent Wan Patent