Kanun

 Hukuk /Kanun/Belediye Gelirleri Kanunu
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Belediye Gelirleri Kanunu

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:35:58

21.08.2010

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

    Kanun Numarası: 2464

    Kabul Tarihi: 26/05/1981

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/05/1981

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17354

    BİRİNCİ KISIM: BELEDİYE VERGİLERİBİRİNCİ BÖLÜM: MESLEK VERGİSİ

   

    Madde 1 - (Mülga madde: 18/05/1987 - 3365/1 md.)

    Madde 2 - (Mülga madde: 18/05/1987 - 3365/1 md.)

    Madde 3 - (Mülga madde: 18/05/1987 - 3365/1 md.)

    Madde 4 - (Mülga madde: 18/05/1987 - 3365/1 md.)

    Madde 5 - (Mülga madde: 18/05/1987 - 3365/1 md.)

    Madde 6 - (Mülga madde: 18/05/1987 - 3365/1 md.)

    Madde 7 - (Mülga madde: 18/05/1987 - 3365/1 md.)

    Madde 8 - (Mülga madde: 18/05/1987 - 3365/1 md.)

    Madde 9 - (Mülga madde: 18/05/1987 - 3365/1 md.)

    Madde 10 - (Mülga madde: 18/05/1987 - 3365/1 md.)

    Madde 11 - (Mülga madde: 18/05/1987 - 3365/1 md.)

    İKİNCİ BÖLÜM: İLAN VE REKLAM VERGİSİKONU:

   

    Madde 12 - Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.

    MÜKELLEF VE SORUMLU:

    Madde 13 - İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir.

    İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.

    İSTİSNA VE MUAFLIKLAR:

    Madde 14 - Aşağıda sayılan ilan ve reklamlardan vergi alınmaz.

    1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve reklamlar,

    2. Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar,

    3. Gerçek kişilerin ikametgahlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini gösteren levhalar,

    4. İşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnameler,

    5. Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı ½ metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar, (Alanı ½ metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye tabidir.)

    6. Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta - Telgraf - Telefon ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar,

    7. Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde yapacakları ilan ve reklamlar,

    8. Altıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye´deki ticaret, sanayi, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret unvanları ile ad ve adreslerini intiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler,

    9. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlar,

    10. Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar.

    TARİFE VE NİS

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Fatih Patent Sarıyer Patent Adana Patent Merdin Patent Ataşehir Patent Tekirdağ Patent Trabzon Patent Kadıköy Patent Isparta Patent Urfa Patent Kütahya Patent Bayrampaşa Patent