Kanun

 Hukuk /Kanun/Adli Yargi İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemeleriin kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Adli Yargi İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemeleriin kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  15.03.2014 17:07:48

21.08.2010

5235 SAYILI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 5235

    Kabul Tarihi: 26/09/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/10/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25606

    BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLERAMAÇ VE KAPSAM

   

    Made 1 - Bu Kanun, adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkilerini düzenler.

    İLK DERECE MAHKEMELERİ

    Madde 2 - Adli yargı ilk derece mahkemeleri, hukuk ve ceza mahkemeleridir.

    BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ

    Madde 3 - Adli yargı ikinci derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleridir.

    İKİNCİ KISIM:ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİBİRİNCİ BÖLÜM:HUKUK MAHKEMELERİHUKUK MAHKEMELERİ

   

   

    Madde 4 - Hukuk mahkemeleri, sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer hukuk mahkemeleridir.

    HUKUK MAHKEMELERİNİN KURULUŞU

    Madde 5 - Hukuk mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur.

    Sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri tek hâkimlidir.

    Asliye ticaret mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemede bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur ve mahkeme bir başkan ve iki üye ile toplanır.

    Özel kanunlarla kurulan diğer hukuk mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin hükümler saklıdır.

    İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. Hukuk mahkemeleri arasında iş dağılımı yapılması ve iş dağılımına ilişkin esaslar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

    Hukuk mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır.

    HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ

    Madde 6 - Sulh hukuk mahkemeleri, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirir.

    Asliye hukuk mahkemeleri, sulh hukuk mahkemelerinin görevleri dışında kalan ve özel hukuk ilişkilerinden doğan her türlü dava ve işler ile kanunların verdiği diğer dava ve işlere bakar.

    Özel kanunlarla kurulan hukuk mahkemelerinin görevleri saklıdır.

    HUKUK MAHKEMELERİNİN YARGI ÇEVRESİ

    Madde 7 - Hukuk mahkemelerinin yargı çevresi, bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adli yönden bağlanan ilçelerin idari sınırlarıdır.

    Büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki il ve ilçelerin adı ile anılan sulh veya asliye hukuk mahkemelerinin yargı çevresi, il ve ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

    Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir hukuk mahkemesinin kaldırılmasına veya yargı çevresinin değiştirilmesine, özel kanunlarında yargı çevresi belirtilmemiş olan hukuk mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesine, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.

    İKİNCİ BÖLÜM: CEZA MAHKEMELERİCEZA MAHKEMELERİ

   

    Madde 8 - Ceza mahkemeleri, sulh ceza, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemeleridir.

    CEZA MAHKEMELERİNİN KURULUŞU

    Madde 9 - Ceza mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur.

    Sulh ceza ve asliye ceza mahkemeleri tek hâkimlidir.

    Ağır ceza mahkemesinde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Bu ma

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Zeytinburnu Patent Manisa Patent Wan Patent Bayrampaşa Patent Fatih Patent Kütahya Patent İzmir Patent Kadıköy Patent Ostim Patent Ataşehir Patent Maraş Patent Tekirdağ Patent