Kanun

 Hukuk /Kanun/6653 Sayılı Kanun
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

6653 Sayılı Kanun

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  14.10.2011 17:07:19

YABANCI MEMLEKETLERLE MUVAKKAT MAHİYETTE MODÜSVİVENDİLER VE TİCARET ANLAŞMALARI AKDİ VE BUNLARIN ŞÜMULÜNE GİREN MADDELERİN GÜMRÜK RESİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE ANLAŞMAYA YANAŞMIYAN DEVLETLER MUVAREDATINA KARŞI TEDBİRLER ALINMASI HUSUSUNDA HÜKÜMETE

Kanun Numarası: 6653

    Kabul Tarihi: 01/02/1956

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/02/1956

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9227

    Madde 1 - (Mülga madde: 31/05/1963 - 244/8 md.)

    Madde 2 - (Mülga madde: 31/05/1963 - 244/8 md.)

    Madde 3 - (Mülga madde: 31/05/1963 - 244/8 md.)

    Madde 4 - Türkiye Cumhuriyeti ile ticari anlaşmalar akdetmemiş olan veya böyle bir anlaşma için müzakerelere başlanması yolunda Türkiye Hükümeti tarafından yapılmış teklif ve teşebbüsleri neticelendirmiyen yahut ticaret anlaşmaları veya modüsvivendiler akdine yanaşmıyan veyahut mevcut mukaveleleri vaktinden evvel tek taraflı olarak kısmen veya tamamen hükümsüz bırakan yabancı memleketlerin mamullerine, mahsullerine ve deniz vasıtalarına karşı umumi veya kısmi memnuiyet, tahdit ve takyitler koymağa veya farklı muameleler tatbik etmeğe Hükümet salahiyettardır.

    Madde 5 - Bu kanun neşri tarihinden meriyete girer.

    Madde 6 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Tekirdağ Patent Beyoğlu Patent Kocaeli Patent Kütahya Patent Rize Patent Isparta Patent Şişli Patent Bayrampaşa Patent Kayseri Patent Muğla Patent Kadıköy Patent Ataşehir Patent