Kanun

 Hukuk /Kanun/2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  30.11.2011 10:43:22

TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU

    Kanun Numarası: 2920

    Kabul Tarihi: 14/10/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/10/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18196

    BİRİNCİ KISIM: AMAÇ,KAPSAM VE TANIMLARAMAÇMadde 1 - Bu Kanunun amacı; devamlı ve hızlı bir gelişme gösteren, ileri teknolojinin uygulandığı, sürat ve emniyet faktörlerinin büyük önem taşıdığı sivil havacılık sahasındaki faaliyetlerin ulusal çıkarlarımız ve uluslararası ilişkilerimize uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlamaktır.

   

   

    KAPSAMMadde 2 - Bu Kanun, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin havacılık sahasındaki faaliyetlerini kapsar.

   

    Devlet hava araçları, açık hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun kapsamı dışındadır.

    TANIMLARMadde 3 - Bu Kanunda geçen;

   

    a) "Türk Hava Sahası" terimi: Türkiye Cumhuriyetinin egemenliği altındaki ülke ile Türk karasuları üzerindeki sahayı,

    b) "Hava Aracı" terimi: havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,

    c) "Devlet Hava Aracı"terimi: Devletin askerlik, güvenlik ve gümrük hizmetlerinde kullandığı araçları,

    d) "Türk Sivil Hava Aracı" terimi: Devlet hava araçları tanımı dışında kalan ve mülkiyeti Türk Devletine veya kamu tüzelkişilerine veya Türk vatandaşlarına ait araçları,

    e) "Havaalanı" terimi: Karada ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve inmesi için özel olarak hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri bulunan yerleri,

    f) "Ferry Uçuş"terimi: Bir hava aracının yolcu ve yük taşımaksızın; satın alınması veya kiralanmasında tescil işlemleri yapılmadan yurda getirilmesi maksadıyla yapılan uçuşlar ile, uçuşa elverişliliğine halel getirmeyen kısmi arızalı olarak yapılan uçuşları;

    ifade eder.

    İKİNCİ KISIM: HAVA SEYRÜSEFERİNİN GENEL HÜKÜMLERİBİRİNCİ BÖLÜM: TÜRK HAVA EGEMENLİĞİ HÜKÜMLERİTÜRK HAVA EGEMENLİĞİMadde 4 - Türkiye Cumhuriyeti Türk hava sahasında tam ve münhasır egemenliği haizdir.

   

   

   

    TÜRK HAVA SAHASININ KULLANILMASIMadde 5 - Türk hava sahası hava araçları tarafından bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılır.

   

    TÜRK HAVA SAHASINDAN YARARLANACAK HAVA ARAÇLARIMadde 6 - Uçuşa elverişli olmak şartıyla aşağıda sayılan hava araçları Türk hava sahasında uçuş yapabilirler.

   

    a) Türk Devlet hava araçları,

    b) Türk uçak siciline kayıtlı Türk sivil hava araçları,

    c) Türkiye´nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca Türk Hava Sahasında uçmalarına müsaade edilen hava araçları,

    Yukarıda belirtilenler dışında kalan her türlü hava aracının Türk Hava Sahasını kullanması Ulaştırma Bakanlığının iznine tabidir. Ulaştırma Bakanlığı gerekli izni vermeden önce Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının görüşünü alır

    UÇUŞ YASAKLARI VE SINIRLAMALARIMadde 7 - Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü üzerine; kamu düzeni ve emniyet mülahazaları ile veya askeri sebeplerle geçici veya devamlı bir tedbir olarak, Türk hava sahasının tamamını veya belirli bölümünün kullanılmasını veya muayyen bölgeler üzerinden uçuşu yasak edebilir veya sınırlayabilir. Uçuş güvenliğini sağlamak amacı ile Genelkurmay Başkanlığı ve Ulaştırma Bakanlığınca konulacak diğer tahditler, bu hükme tabi olmaksızın Ulaştırma Bakanlığınca uygulanabilir.

   

    HAVA YOLLARI VE HAVAALANLARINA AİT SINIRLAMALARMadde 8 - Türk hava sahasında uçuş yapmak hakkını haiz hava araçları ile diğer hava araçlarının izleyecekleri uçuş yolları ve kullanacakları hava alanları, Genelkurmay Başkanlığı ile gerekli koordinasyon yapılmak suretiyle, Ulaştırma Bakanlığınca belirlenir.

   

    GÜMRÜKLÜ HAVAALANLARININ KULLANIMIMadde 9 - Yabancı ülkelere giden veya yabancı ülkelerde

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Bu Kanunun amacı; milli harp sanayimizin geliştirilmesi, harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı´nın kurulmasını sağlamaktır


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Merdin Patent Tekirdağ Patent Beyoğlu Patent İzmir Patent Tuzla Patent Bayrampaşa Patent Kütahya Patent Elazığ Patent Zeytinburnu Patent Wan Patent Maraş Patent Malatya Patent