Kanun

 Hukuk /Kanun/261 sayılı İhracatı Geliştirmek Amacı İle Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanun
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

261 sayılı İhracatı Geliştirmek Amacı İle Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanun

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  15.03.2014 17:21:00

261 SAYILI İHRACATI GELİŞTİRMEK AMACI İLE VERGİLERLE İLGİLİ OLARAK HÜKÜMETÇE ALINACAK TEDBİRLERE DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 261

    Kabul Tarihi: 27/06/1963

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 05/07/1963

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 11446

    Madde 1 - (Değişik bent: 24/09/1979 - KHK 34/1 md.) Ürünlerimize dışsatım gücü kazandırmak ve müteahitlik hizmetlerini özendirmek amacıyla aşağıda belirtilen önlemlerin alınmasına;

    a) Ürünlerimize dışsatım gücü kazandırmak ve dışsatımı özendirmek amacıyla bunların belgelerle belirlenecek dışsatım fiyatlarına giren vergi, resim, harç ve benzeri etkiler yapan diğer yükümlülükleri; bağışıklık ve ayrıcalıklar tanımak ya da iade suretiyle ve gerektiğinde yürürlükte bulunan mali mevzuattaki dışsatıma ilişkin bağışıklık, geçici kabul ve iade hükümlerini de geri bırakarak tamamen ya da kısmen gidermeye ve bu amaçla gerekli usulleri saptamaya, bunların uygulanmasını sağlayacak koşulları hazırlamaya, bu usul ve koşullarda gerekli değişiklikleri yapmaya,

    b) Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerindeki vergi yükünü azaltmak için, Türkiye´ye giren net döviz girdisi üzerinden belirlenecek bir oranda vergi iadesi yapmaya,

    c) Yabancı kuruluşlarca tümü ya da bir bölümü finanse edilen yurtiçi yatırımlardan uluslararası ihaleye çıkarılanların gerçekleştirilmesini yüklenen yerli müteahhitlerin, finanse eden kuruluşlarca T. C. Merkez Bankasına transfer edilen ve Türkiye´de kalan dövizlerin miktarı üzerinden belirlenecek bir oranda Vergi iadesinden yararlandırmaya,

    Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Dışsatım, yurtdışı müteahhitlik ve yurtiçi yatırımlardan uluslararası ihaleye çıkarılanların gerçekleştirilmesini yüklenen yerli müteahhitlerin, bu hizmetlerden dolayı vergi iadesi olanaklarından haksız olarak yararlanıldığının saptanması halinde, bu yolla elde olunan vergi iadeleri ilgililerinden 6183 sayılı yasa hükümleri uyarınca geri alınır.

    Madde 2 - (Mülga madde: 28/08/1967 - 933/11 md.)

    Madde 2/A - (Ek madde: 17/09/2004 - 5234 S.K./12.mad) *1* Geri verilecek paraların kesin olarak veya avans suretiyle ödenmesinin esas ve usulleri, Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken tespit olunur.

    Yapılacak inceleme sonunda fazla ödendiği tespit olunan veya zamanında mahsup olunmayan tutarlar 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre geri alınır.

    Madde 3 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

    KANUNLAR

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Kütahya Patent Wan Patent Tuzla Patent Merdin Patent Muğla Patent İzmir Patent Tekirdağ Patent Fatih Patent Kadıköy Patent Afyon Patent Rize Patent Zeytinburnu Patent