Kanun

 Hukuk /Kanun/2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Meslek ve Sanatlarını Serbeste Yapabilme ve Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Meslek ve Sanatlarını Serbeste Yapabilme ve Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  02.01.2015 10:59:01

TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE’DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUN

    Kanun Numarası: 2527

    Kabul Tarihi: 25/09/1981

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/09/1981

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17473

    AMAÇ:

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Türkiye´de ikamet eden Türk soylu yabancıların ihtiyaç duyulan meslek ve sanatları serbestçe yapabilmelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilatı hariç olmak üzere kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde bu meslek ve sanat dallarında çalıştırılabilmelerine olanak sağlamaktır.

    KAPSAM:

    Madde 2 - Bu Kanun, Türk soylu yabancıların Türkiye´de çalışmalarına, kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerine izin verilmesine, meslek kuruluş ve sosyal güvenlik kurumları ile ilişkilerine hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

    ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİ:

    Madde 3 - (Değişik madde: 27/02/2003 - 4817 S.K./30. md.)

    Türk soylu yabancıların, kanunlarda Türk vatandaşlarının yapabileceği belirtilen meslek, sanat ve işlerde çalışabilme ve çalıştırılabilmeleri için, özel kanunlarda aranan nitelikleri taşımak ve yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla, bu Kanun ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile diğer ilgili bakanlık ve kuruluşların görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca izin verilir.

    MESLEK KURULUŞLARINA GİRME:

    Madde 4 - Bu Kanunun 3 üncü maddesine göre çalışma veya çalıştırılabilmelerine izin verilenler, özel kanunlar uyarınca Türk vatandaşları gibi ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlarını yaptırmakla yükümlüdürler. Bu kişiler girdikleri meslek kuruluşlarının; genel kurullarına katılma, seçme ve seçilme dışındaki bütün haklardan yararlanırlar.

    TABİ OLACAKLARI MEVZUAT:

    Madde 5 - Bu Kanunun kapsamına girenler; çalıştıkları kamu, özel kuruluş veya işyerinde uygulanan personel, sosyal güvenlik, çalışma, çalıştırma ve diğer konulara ilişkin mevzuat hükümlerine tabidir.

    KİŞİSEL HAL DURUMLARI VE KAYITLARI:

    Madde 6 - Türkiye´de çalışmalarına izin verilenlerin kayıt ve dosyaları Dışişleri, ilgili bakanlıklar ve İçişleri Bakanlığınca tutulur ve yürütülür.

    HAKLARINDA UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER:

    Madde 7 - Bu Kanuna göre kendilerine izin verilenler, izin süresince, ikamet ve çalışma ile ilgili kanunların öngördüğü Türk vatandaşı olma şartından istisna edilirler.

    Bunlar siyasi haklardan yararlanamazlar.

    YÖNETMELİK:

    Madde 8 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar ve çalışma veya çalıştırılma şartları, İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili bakanlıkların görüşleri alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 10 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    HUKUKİ HİZMETLER

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Bu Kanunun amacı; gelişme gösteren, ileri teknolojinin uygulandığı, sürat ve emniyet faktörlerinin büyük önem taşıdığı sivil havacılık faaliyetlerinin ulusal çıkarlarımız ve ilişkilerimize uygun bir şekilde düzenlenmesi


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

İzmir Patent Isparta Patent Maltepe Patent Manisa Patent Rize Patent Ataşehir Patent Kocaeli Patent Beyoğlu Patent Kartal Patent Şişli Patent Wan Patent Eskişehir Patent