Kanun

 Hukuk /Kanun/ TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA BAĞLANMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA BAĞLANMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:31:33


 

    TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA BAĞLANMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5622

    Kanun Kabul Tarihi : 05/04/2007

    Resmi Gazete Tarihi : 17/04/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26496

    Madde 1 - 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

       a) 8 inci maddesinin (j) bendi,

       b) 13 üncü maddesinin (i) bendinde yer alan "veya Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile sattırmak" ibaresi,

       c) 17 nci maddesi,

       ç) 43 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan "Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri" ibaresi,

       d) Ek (I) sayılı Cetvelin Ana Hizmet Birimleri bölümünün 7 nci sırasında yer alan "Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Gn. Md." ibaresi,

       metinden çıkarılmıştır.

    Madde 2 - 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesine "e) Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü." ve ek (1) sayılı cetvelin Ana Hizmet Birimleri bölümüne "5- Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü" ibareleri eklenmiştir.

    Madde 3 - 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir.

       "TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   Madde 10/A - Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

   

       a) 16/5/1984 tarihli ve 3007 sayılı Kanunda belirtilen işleri yapmak.

       b) Gümrük denetimine tâbi her türlü eşya için sundurmalar, antrepolar, ambarlar, açık sahalar ve bu mahiyette depolar işletmek.

       c) Teşkilât ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek.

       d) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak."

    Madde 4 - 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

        "KADRO DÜZENLEMELERİ   Ek Madde 5 - Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ilişkin bölümünden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gümrük Müsteşarlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir."

   

    Madde 4 - 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

        "KADRO DÜZENLEMELERİ   Ek Madde 5 - Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ilişkin bölümünden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gümrük Müsteşarlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir."

   

       Madde 5 - 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

       "Geçici Madde 11 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı İşletme Bölge Müdürlüklerinde çalışmakta olan personelden;

       a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı İşletme Bölge Müdürlüklerine tahsis edilmiş kadrolarda bulunan memurlar, ek 5 inci madde ile Gümrük Müsteşarlığı adına ihdas edilmiş aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılır,

       b) Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı İşletme Bölge Müdürlüklerinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca vizeli bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışan sözleşmeli personel, pozisyonlarıyla birlikte aynı statüde Gümrük Müsteşarlığına devredilmiş sayılır,

       c) Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı İşletme Bölge Müdürlükleri adına vizeli geçici iş pozisyonlarında çalıştırılan geçici işçiler, pozisyonları ile birlikte Gümrük Müsteşarlığına devredilmiş sayılır.

       Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Tasfiye İşleri

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Beyoğlu Patent Mersin Patent Şişli Patent Avcılar Patent Adana Patent Ostim Patent Üsküdar Patent Rize Patent Kadıköy Patent Eskişehir Patent Kartal Patent Tuzla Patent