Kanun

 Hukuk /Kanun/ TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:31:35

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 2983

    Kabul Tarihi: 29/02/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/03/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18344

    AMAÇ:Madde 1 - Bu Kanunun amacı, istikrarlı ve güvenilir gelir verilmesi suretiyle tasarrufları teşvik ederek sağlanacak ek finansman kaynakları ile kamu yatırımlarını süratle gerçekleştirmektir.

   

    KAPSAM:Madde 2 - Bu Kanun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri Dahil) ait ve 3 üncü maddede tanımlanan her nevi altyapı tesisi ile Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ait tesisler için münferit olarak veya bir grup halinde "Gelir Ortaklığı Senedi" ile Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri için "Hisse Senedi" çıkarılması ve işletme hakkı verilmesine dair hükümleri kapsar.

   

    TARİFLER:Madde 3 - Bu Kanunda geçen:

   

    a) Altyapı Tesisleri, köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekominükasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ve benzerlerini,

    b) Tesis; Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekküllerine (yurt dışındakiler de dahil) ait müessese, işletme, bağlı ortaklık ve benzerlerini,

    Müessese; Sermayesinin tamamı bir İktisadi Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadi Kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğunu,

    İşletme; Müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üretim birimlerini,

    Bağlı Ortaklık; Sermayesinin %50 veya daha fazlası İktisadi Devlet Teşekküllerine veya Kamu İktisadi Kuruluşlarına ait olan işletme ve işletmeler topluluğunu,

    c) Gelir Ortaklığı Senedi; Kamu kurum ve kuruluşlarına (Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri dahil) ait altyapı tesislerinin gelirlerine hakiki ve hükmi şahısların ortak olması için çıkarılacak senetleri,

    d) (Değişik bent: 01/05/1985 - 3188/1 md.) Hisse senedi: Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bunlara ait tesislere hakiki ve hükmi şahısların ortak olması için çıkarılacak senetleri,

    e) İşletme Hakkı; Bu maddenin (b) bendinde tarif edilen tesislerin belirli süre ve şartlar dahilinde hakiki ve hükmi şahıslar tarafından işletilmesini ve varsa mamullerinin pazarlama ve dağıtımını yapmasını, ifade eder.

    KAMU ORTAKLIĞI FONUMadde 4 - (Mülga madde: 23/05/2000 - 4568/5. md.)

   

    KAMU ORTAKLIĞI FONUNUN KULLANIM ALANLARIMadde 5 - (Mülga madde: 23/05/2000 - 4568/5. md.)

   

    YÜKSEK PLANLAMA KURULUNUN GÖREVLERİMadde 6 - (Mülga madde: 23/05/2000 - 4568/5. md.)

   

    ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞIMadde 7 -

    (Değişik madde: 30/05/1994 - KHK-530/4 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi´nin 21/07/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)

    PERSONEL REJİMİ:Madde 8 - (Değişik madde: 30/05/1994 - KHK-530/5 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi´nin 21/07/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)

   

    ÖZELLEŞTİRME İDARESİNİN BÜTÇESİMadde 9 - (Değişik madde: 30/05/1994 - KHK-530/6 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi´nin 21/07/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)

   

    TOPLU KONUT VE KAMU ORTAKLIĞI KURULUNUN GÖREVLERİ:Madde 10 - (Mülga madde: 09/04/1990 - KHK-414/7 md.)

   

    GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ VE İŞLETME HAKKI:Madde 11 - (Mülga madde: 23/05/2000 - 4568/5. md.)

   

    KAMU ORTAKLIĞI FONUNUN KULLANILMASI:Madde 12 - Kamu Ortaklığı Fonunun kullanılması ile ilgili bütün işlemler Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından yürütülür.

   

    Buna ilişkin esaslar Bakanlar Kurulu tarafından düzenlenecek bir yönetmelikle tespit olunur.

    UYGULANMAYACAK KANUNLAR:Madde 13 - Bu Kanunla yapılması öngörülen işlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunun ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümler

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Zeytinburnu Patent Muğla Patent Elazığ Patent Adana Patent Urfa Patent İkitelli Patent Kartal Patent Bayrampaşa Patent Wan Patent Malatya Patent Tekirdağ Patent Kayseri Patent