Kanun

 Hukuk /Kanun/ TARIMIN TEŞVİKİ VE ÇİFTÇİNİN DESTEKLENMESİ, 193 SAYILI GVK VE 5422 SAYILI KVK.NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

TARIMIN TEŞVİKİ VE ÇİFTÇİNİN DESTEKLENMESİ, 193 SAYILI GVK VE 5422 SAYILI KVK.NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:31:36

 

    TARIMIN TEŞVİKİ VE ÇİFTÇİNİN DESTEKLENMESİ, 193 SAYILI GVK VE 5422 SAYILI KVK.NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3380

    Kabul Tarihi: 12/06/1987

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/06/1987

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19497

    Madde 1 - Çiftçilerden satın alınan zirai ürünler için yapılan ödemelerden o yıl içinde tevkif yoluyla alınacağı tahmin olunan gelir vergisi toplamının yüzde 60´ını aşmamak üzere tarımın teşviki ve çiftçinin desteklenmesi amacıyla bütçede bir ödenek tertip edilir. Bu ödeneği T.C. Ziraat Bankasına aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.

    Bakanlar Kurulu bu ödeneği, çiftçiye düşük faizli kredi vermek, çiftçiye Devletçe yapılan çeşitli desteklemelerde kullandırmak, tarımsal üretimi teşvik etmek ve çiftçiyi destekleyici diğer tedbirleri almak üzere kullandırmaya, bununla ilgili usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu ödeneğin tamamı veya bir kısmını T.C. Ziraat Bankasının sermaye artırımında da kullanabilir.

    Madde 2 - (193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun, 2454 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 3 - (193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun Ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının değiştirilmesine dair olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 4 - (193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2361 Sayılı Kanunla değişik 88 inci maddesinin sonuna gelmek üzere dört fıkra eklenmesine dair olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 5 - (5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 199 Sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine 22 numaralı bir bent eklenmesine dair olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 6 - ( 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3239 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle değişen 8 inci maddesinin 9 numaralı bendinin birinci paragrafının değiştirilmesine dair olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 7 - (5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14. maddesinin 2573 Sayılı Kanunla değişik 7 numaralı bendinin sonuna dört fıkra eklenmesine dair olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 8 - (193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici 24,25 ve 26. maddelerin eklenmesine dair olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 9 - (5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa geçici 16 ncı maddenin eklenmesine dair olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 10 - Bu Kanun 01/01/1987 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 11 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun birinci maddesindeki amaçlara uygun olarak 1987 yılında bütçede yeniden açılacak tertibe ödenek kaydetmeye ve bununla ilgili diğer işlemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Merdin Patent Wan Patent Elazığ Patent Maraş Patent Bayrampaşa Patent Kartal Patent Kayseri Patent Beyoğlu Patent İkitelli Patent Üsküdar Patent Kadıköy Patent Şişli Patent