Kanun

 Hukuk /Kanun/ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:31:49

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3045

    Kabul Tarihi: 26/09/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/10/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18540

    BİRİNCİ KISIM :AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLATAMAÇMadde 1 - Bu Kanunun amacı, taşınmaz mallara ait akitlerle her türlü tescil, kadastro, tapulama işlerini mevzuatına göre yapmak, tapu sicillerini, kadastral ve topografik haritaları düzenlemek, uygulamak ve yenilemek için Başbakanlığa bağlı genel bütçe içinde ayrı bütçeli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.

   

   

    Başbakan, bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı vasıtası ile kullanabilir.

    GÖREVMadde 2 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

   

    a) Taşınmaz mallarla ilgili akitlerle her türlü tescil işlerinin yapılmasını, Hazinenin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, siciller üzerinde değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin korunmasını ilgili mevzuata uygun olarak sağlamak.

    b) Yeni tapu sicillerinin düzenlenmesi için temel prensipleri tespit etmek, bu konudaki her türlü koordinasyonu sağlamak suretiyle ülke kadastrosunun yapılmasını, uygulanmasını, değişikliklerin takibini, denetimini, teknik ve uygulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesini sağlamak.

    c) Kadastral ve topografik haritaların düzenlenmesi için nirengi, havadan fotoğraf alımı, havai nirengi, değerlendirme, kartografya hizmetlerinin yürütülmesinde temel prensipleri tespit ederek denetlemek ve koordinasyonu sağlamak.

    d) Tapu, kadastro ve tapu kadastro ile ilgili harita hizmetlerinin geliştirilmesini, koordinasyonu sağlayacak esasları tespit etmek, uygulamasını takip etmek, denetlemek, çalışanların niteliklerini belirlemek ve bunların eğitimi ile ihtiyaçları planlamak ve satın alınmasını sağlamak.

    TEŞKİLATMadde 3 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilatı Merkez ve

    Taşra Teşkilatından meydana gelir.

    İKİNCİ KISIM: GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ TEŞKİLATIMERKEZ TEŞKİLATIMadde 4 - Genel Müdürlük merkez teşkilatı anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

   

   

    Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.

    BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL MÜDÜRLÜKGENEL MÜDÜRMadde 5 - Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst amiridir ve Genel Müdürlük Hizmetlerini mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve genel müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

   

   

    Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

    GENEL MÜDÜR YARDIMCILARIMadde 6 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde anahizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere üç genel müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

   

    İKİNCİ BÖLÜMANAHİZMET BİRİMLERİMadde 7 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün anahizmet birimleri şunlardır:

   

   

    a) Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı.

    b) Fen Dairesi Başkanlığı.

    c) Tapu Dairesi Başkanlığı.

    d) Kadastro Dairesi Başkanlığı.

    e) Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı.

    f) Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı.

    g) Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı.

    TASARRUF İŞLEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMadde 8 - Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

   

    a) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra birimlerinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, özel ve tüzelkişilerden gelen tapu ve kadastro işlemleri ile ilgili her türl&u

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Eskişehir Patent Maltepe Patent Mersin Patent Isparta Patent Muğla Patent Wan Patent Fatih Patent Adana Patent İkitelli Patent Üsküdar Patent Tuzla Patent Trabzon Patent