Kanun

 Hukuk /Kanun/ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLATI KANUNU
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLATI KANUNU

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:32:13

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLATI KANUNU

    Kanun No : 4947

    Kabul Tarihi : 16/07/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 24/07/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25178

    BİRİNCİ KISIM : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLATININ KURULUŞ VE GÖREVLERİBİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, TANIMLAR VE KURULUŞAMAÇ

   

   

    Madde 1 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    TANIMLAR

    Madde 2 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    SOSYAL GÜVENLİK KURUMU, GÖREVLERİ VE İLGİLİ KURULUŞLARI

    Madde 3 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK DANIŞMA KURULU VE GÖREVLERİ

    Madde 4 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI VE GÖREVLERİ

    Madde 5 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    ANA HİZMET BİRİMLERİ

    Madde 6 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    YARDIMCI HİZMET BİRİMİ

    Madde 7 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    İKİNCİ BÖLÜM : PERSONEL VE ATAMAPERSONEL VE ATAMA

   

    Madde 8 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    Madde 9 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    İKİNCİ KISIM : ÇALIŞMA VE SOSYAL G. BAK. TEŞKİLAT VE G. HK. KHK. VE ÇALIŞMA VE SOSYAL G. BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HK. 184 S. KHK.NİN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HK. KHK.NİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HK. KANUN İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 10 - 09/01/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun adı "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 11 - 3146 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkanını sağlamak, bu imkanı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasını sağlamak, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

    Madde 12 - 3146 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e), (g) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    e) Çalışanların mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,

    g) İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak,

    n)

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Tekirdağ Patent Afyon Patent Maltepe Patent Bayrampaşa Patent Isparta Patent Mersin Patent Urfa Patent Üsküdar Patent Zeytinburnu Patent Kartal Patent İzmir Patent Adana Patent