Kanun

 Hukuk /Kanun/ SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:32:29

SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU

    Kanun Numarası: 1618

    Kabul Tarihi: 14/09/1972

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/09/1972

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 14320

    BİRİNCİ KISIM: SEYAHAT ACENTALARII - TANIM

   

    Madde 1 - (Değişik Madde: 28/12/2006 - 5571 S.K./4.mad)

    Bu Kanunun uygulanmasında;

       a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

       b) Birlik: Seyahat Acentaları Birliğini,

       c) İşletme belgesi: Bakanlıkça verilen seyahat acentası belgesini,

       ç) Paket tur: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda tanımlanan paket turu,

       d) Tur: Türkiye´nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dahil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyeti,

       e) Seyahat acentası: Kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtası ile pazarlayabilen ticarî kuruluşu,

       f) Rehber: Bakanlıkça verilen rehber belgesini haiz kişiyi,

       ifade eder.

    II - SEYAHAT ACENTALARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİİZİN

   

    Madde 2 - (Mülga madde: 28/12/2006- 5571 S.K./29.mad)

    GRUPLANDIRMA

    Madde 3 - Seyahat acentaları gördükleri hizmetlere göre üç grupta toplanırlar:

    A) (A) Grubu seyahat acentaları - 1 inci maddede söz konusu olan tüm seyahat acentalığı hizmetlerini görürler.

    B) (B) Grubu seyahat acentaları - uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentalarının düzenliyecekleri turların biletlerini satarlar.

    C) (C) Grubu seyahat acentaları - yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler.

    (B) ve (C) grubu seyahat acentaları kendi hizmetleri dışında kalan diğer seyahat acentalığı hizmetlerini göremezler. Ancak kendilerine (A) grubu seyahat acentalarının verecekleri hizmetleri görürler.

    (Mülga fıkra: 28/12/2006- 5571 S.K./29.mad)

    Yabancı uyruklu seyahat acentaları yurt dışına tur tertibedemezler.

    (A) grubu seyahat acentaları, yurt dışına tertipleyecekleri turlarda kara ulaştırma araçlarını kullanmak istedikleri takdirde, kendilerinden dış hatlara karayolu ile yolcu nakliyatı ruhsatnamesi istenmez. Ancak, aracın Bakanlıkça * tespit edilen vasıflara uygunluğu aranır.

    İŞLETME BELGELERİ

    Madde 4 - (Değişik Madde: 28/12/2006 - 5571 S.K./5.mad)

    Türkiye´de seyahat acentalığı faaliyeti göstermek için Bakanlıktan işletme belgesi almak zorunludur.

       İşletme belgesi almak isteyenlerin başvurularına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

       İşletme belgeleri bir işletmeye mahsus olmak üzere tüzel kişilere verilir. İşletme belgeleri devredilemez.

       Yurt dışında ve/veya yurt içinde yolcu taşımacılığı yapan otobüs işletmelerinin hizmetleri nakliyecilik hizmeti niteliğinde olup, bu Kanun hükümlerine tâbi değildir.

       Seyahat acentaları, işletme belgesi almak sureti ile seyahat acentalığı faaliyeti yapabilirler. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

    İŞLETMENİN ADI

    Madde 5 - Mevcut bir seyahat acentasının herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş unvanı başka bir seyahat acentası tarafından alınamaz. Bu unvan, başka bir seyahat acentası tarafından iltibasa yol açacak nitelik belirten kelimeler veya yeni bir isim katılarak benzetme yapmak suretiyle dahi kullanılamaz.

    Turizm Müessesesi Belgesini haiz tesis isimleri için de yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

&

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Maltepe Patent Ostim Patent Maraş Patent Rize Patent Sarıyer Patent Beyoğlu Patent Manisa Patent Urfa Patent Kartal Patent Eskişehir Patent Ataşehir Patent Kayseri Patent