Kanun

 Hukuk /Kanun/ SAVUNMA SAN. MÜST. KURULMASI VE 11.07.1939 T. VE 3670 SAYILI MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUNUN İKİ MADDESİ İLE 23.10.1984 T. VE 3065 S. KDV K.NUN BİR MAD. DEĞ. YAP. HK. K.
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

SAVUNMA SAN. MÜST. KURULMASI VE 11.07.1939 T. VE 3670 SAYILI MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUNUN İKİ MADDESİ İLE 23.10.1984 T. VE 3065 S. KDV K.NUN BİR MAD. DEĞ. YAP. HK. K.

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Kanun  Tarih :  16.08.2011 10:32:38

SAVUNMA SAN. MÜST. KURULMASI VE 11.07.1939 T. VE 3670 SAYILI MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUNUN İKİ MADDESİ İLE 23.10.1984 T. VE 3065 S. KDV K.NUN BİR MAD. DEĞ. YAP. HK. K.

    Kanun Numarası: 3238

    Kabul Tarihi : 07/11/1985

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/1985

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18927

    AMAÇ:

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, modern savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun sağlanmasıdır.

    TANIMLAR:

    Madde 2 - Bu Kanunda geçen deyimlerden,

    Kurul; Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulunu,

    Komite; Savunma Sanayi İcra Komitesini,

    Fon; Savunma Sanayii Destekleme Fonunu,

    Müsteşarlık; Savunma Sanayii Müsteşarlığını, ifade eder.

    SAVUNMA SANAYİİ YÜKSEK KOORDİNASYON KURULU:

    Madde 3 - Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu, Başbakan´ın Başkanlığında, Genelkurmay Başkanı, ekonomik işlerle görevli Devlet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye ve Gümrük Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarından meydana gelir.

    Kurul, yılda en az iki defa olmak üzere, Başbakanın daveti üzerine toplanır.

    KURULUN GÖREVLERİ:

    Madde 4 - Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan genel strateji doğrultusunda, planlama ve koordinasyonun sağlanmasını takip etmek, düzenleyici direktifler vermek,

    b) Genelkurmay Başkanınca hazırlanan Stratejik Hedef Planına uygun olarak Fon ile tedariki öngörülen silah sistemleri ile araç ve gereçlerin tedarik şeklini tespit etmek.

    SAVUNMA SANAYİİ İCRA KOMİTESİ:

    Madde 5 - Savunma Sanayii İcra Komitesi Başbakanın başkanlığında, Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanından meydana gelir.

    Komite, Başbakanın daveti üzerine toplanır. Komitenin sekreterliğini Savunma Sanayii Müsteşarı yürütür.

    KOMİTENİN GÖREVLERİ:

    Madde 6 - Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Yüksek Koordinasyon Kurulunca savunma sanayiinin geliştirilmesi için tespit edilen genel strateji ve ilkeler istikametinde kararlar almak,

    b) Türk Silahlı Kuvvetleri için Stratejik Hedef Planına göre temini gerekli olan modern silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda karar almak,

    c) Kamu ve özel sektörün yabancı sermaye ve teknoloji katkısı ile savunmaya yönelik üretim tesisleri kurma imkanlarını araştırmak, yönlendirmek ve tahakkuk planlarını takip etmek, bu gibi tesislerin kuruluşuna gerektiğinde Devletin iştiraki için prensip kararı almak,

    d) Sağlanacak modern silah, araç ve gereçlerin araştırılması, geliştirilmesi, prototip imali, avans verilmesi, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşviklerin tespiti istikametinde Savunma Sanayii Müsteşarlığına talimat vermek,

    e) Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve off - set ticareti ile karşılıklı ticaret konusunda kararlar almak,

    f) Savunma sanayii ile ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

    g) Savunma Sanayii Fonunun kullanış esaslarını tespit etmek.

    SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI:

    Madde 7 - (Değişik madde: 30/10/1989 - KHK 390/1 md.; Aynen kabul: 20/03/1991 - 3704/1 md.)

    Milli Savunma Bakanlığına bağlı ve tüzel kişiliği haiz Savunma Sanayii Müsteşarlığı kurulmuştur.

    Müsteşarlıkta, 23/04/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurlardan daire başkanları Müsteşarın teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı, diğer personel ise Müsteşarın onayı ile atanır. Müsteşar bu yetkisini bir alt kademeye devredebilir.

    PERSONEL REJİMİ:

    Madde 8 - Başkanlık personeli 14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.

    (Değişik fıkra: 20/03/1991 - 3704/2 md.) Bu İdarenin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde belirtilen unvanlarına ait kadroları ile Daire Tabibi Kadrosu karşılık gösteril

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Elazığ Patent Afyon Patent Kocaeli Patent Trabzon Patent Adana Patent Malatya Patent Ataşehir Patent Tekirdağ Patent Isparta Patent Zeytinburnu Patent Muğla Patent Merdin Patent