Tasarım

 Anasayfa / Endüstriyel Tasarım /Endüstriyel Tasarımlar

Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Endüstriyel Tasarımlar

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Tasarım,  Kategori :  Endüstriyel Tasarım  Tarih :  25.01.2016 00:32:39

Endüstriyel tasarım tescil başvurusu, koruma, başvuru için gerekli evrak ve belgeler, tescil süresi, tekli ve çoklu tasarım başvuru nedir nerede nasıl yapılır.

Endüstriyel Tasarım Tescili Nedir?

Gümrük Birliği ile ülkemizde ciddi olarak gelişen bir uygulama olarak yeni ve ayırtedici niteliğe sahip endüstriyel tasarımlar Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil edilerek 5 yıl süre ile koruma altına alınmaktadır.  Bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek üzere toplam 25 yıla kadar uzatılabilir. Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler, tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarlanan veya tasarımın uygulandığı bir ürünü üretemez, piyasaya süremez, satamaz, sözleşme yapmak için icapta bulunamaz, ithal edemez, ticari amaçla kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz.

Ne Tür Tasarımlar Korunabilir?

Yeni ve ayırdedici niteliğe sahip tasarımlar ile bileşik bir ürünün bir parçası ile ilgili tasarımın kendi yeni ise ve ayırd edici bir niteliğe sahipse tescil suretiyle belge verilerek korunur.

Koruma Kapsamı Dışında Tutulan Tasarımlar

Yeni ve ayırd edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar, kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar , teknik fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar koruma kapsamının dışındadır.

Tasarım Tescili İçin Kimler Başvurabilir?

Tasarımların tescili ile sağlanan korumadan, TC. vatandaşları veya TC. sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler veya Paris veya Bern Sözleşmeleri veya Dünya Ticaret Örgütü’nü Kuran Anlaşma hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler ile T.C. uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen tasarım koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi uyarınca TSE’ye başvurarak Türkiye’de tasarım korumasından yararlanabilir.

Tescil İşlemi Ne Kadar Sürer?

Başvuru tarihi kesinleşmiş ve tüm eksikleri giderilmiş olması şartıyla, tescil işlemi l ayda sonuçlandırılarak başvuru sahibine tescil belgesi gönderilir.

Başvuru İçin Gerekli Olanlar Nelerdir?

Tescili istenilen tasarımın bir örneği başvuru dilekçesine yapıştırılmış olarak 8x8 cm ebadında l5 adet görsel anlatımı ile başvuru yapılır. Görsel anlatım, tasarımın tüm belirgin özelliklerini yansıtan ve yayın yoluyla çoğaltımına elverişli resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzeri bir biçimde hazırlanmış olabilir. Üç boyutlu tasarımlarda, tasarımın daha iyi anlaşılabilmesi bakımından en az önden, yandan ve üstten görünümlerinin verilmesi şarttır.

İki boyutlu bir tasarımı konu alan başvurularda, yayının ertelenmesi isteniyorsa, tasarımın tüm belirgin özelliklerini yansıtan ve yayın yoluyla çoğaltımına elverişli resim, grafik, fotoğrafik veya benzeri bir biçimde görsel bir anlatımı verilemiyorsa, görsel anlatımın yerine tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünün 20 cm x 30 cm ebatlarında örneği verilebilir. Ancak yayın erteleme süresi bittiğinde 8 cm x 8 cm ebatında görsel anlatımın verilmesi şarttır.

·         Başvuru ücreti

·         Vekaletname

·         İmza Sirküleri

·         Tarifname

Tasarımın görsel anlatımını en açık şekilde ifade eden tarifnamenin başvuru esnasında verilmesi zorunludur

·         Sınıflandırma

Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünler, Türk Patent Enstitüsünce, Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasına ilişkin Lokarno Anlaşmasının 6. Baskısına uygun olarak sınıflandırılmaktadır.

·         Menşe Memleket Belgesi

Tasarım tescil başvurusu ile ilgili rüçhan hakkı talep ediliyorsa, başvurunun ilk yapıldığı Menşe Memleket İdaresi tarafından verilmiş bulunan tasdikli Menşe Memleket Belgesi ile bu belgenin tercümesi gereklidir.

·         Tescil ve yayın ücreti

Yayın Ertelenmesi nedir?

Başvuru sahibi, başvuru sırasında tasarımın tesciline ilişkin yayının azami 30 ay süreyle ertelenmesini isteyebilir. Yayın erteleme talebi, genellikle, tasarımı yapılmış ancak piyasaya sunulmamış ürünler için yapılır.  Yayın erteleme talebi bulunan başvurular için sicil kaydı yapılır, ancak tasarımın görsel anlatımı ve diğer belgeleri kamu incelemesine kapalı tutulur.

Yayın ertelemenin sona erdiği tarihte veya hak sahibinin isteği üzerine daha önceki bir tarihte, yayınlanır.

Tekli Başvuru-Çoklu Başvuru nedir?

Tek tasarım için yapılan başvurularda başvuru formunun tekli kısmı işaretlenir.

Ancak istenirse birden çok tasarım içinde tek başvuru altında müracaat yapılabilir. Bu durumda da başvuru formunun çoklu kısmı işaretlenir.  Çoklu başvurular süslemeler için yapılabileceği gibi, aynı başvuru altında gösterilen her bir tasarımın, tasarlanan ürünlerin aynı alt sınıfa veya aynı set/takıma ait olmaları veya bileşik bir ürünün parçaları olmaları veya birden çok nesnenin ya da sunuşun bir arada algılanabilen bir bileşimini oluşturmaları durumunda mümkündür. Çoklu başvurularda tasarım sayısının belirtilmesi gerekir.

Etiketler


Önceki Sonraki
 • Endüstriyel Tasarımlar

  Endüstriyel tasarım tescil başvurusu, koruma, başvuru için gerekli evrak ve belgeler, tescil süre..

 • Tasarım Tescil ücretleri

  En Ucuz Tasarım Tescil Ücretleri, tasarım tescil fiyatlarını, tasarım tescil toplam maliyetleri Etkin Patent ..

 • Tasarım Tescil

  Tasarım tescil başvuru şartları, Sergi ve teşhir hakkından doğan rüçhan hakkı,Yayın,itiraz ve tescil ..

 • Tasarım Hakkı

  TASARIM HAKLARI (1)   Tasarım hakkı tasarımcıya veya onun hukuki haleflerine aittir. (2)  Tasarım..

 • Tasarım Devir

    TASARIM TESCİL DEVİR İŞELMELERİ (1) Bir işletmenin aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaştır..

 • Tasarım Rehin

  TASARIM REHİN İŞLEMLERİ (1) Tasarım tescil başvurusu veya tescilinden doğan haklar, işletmeden bağımsız olarak ve..

 • Tasarım Haciz İntikal İflas

  ENDÜSTRİYEL TASARIM HACİZ İŞLEMLERİ Haciz (1) Tasarım tescil başvurusu veya tescilinden doğan haklar, haciz..

 • Tasarım Lisans

  Endüstriyel Tasarım Lisan İşlemleri (1) Tasarım başvurusu veya tescilinden doğan haklar ulusal sınırların b&..

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunun Getirdiği Önemli Değişiklikler

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım tescil ve korumaya ilişkin önemli değişiklikleri özetini aşağıda bulabilirsiniz.Devamı


İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Kütahya Patent Merdin Patent Trabzon Patent Maraş Patent Beyoğlu Patent Eskişehir Patent Ostim Patent Fatih Patent Ataşehir Patent Maltepe Patent Manisa Patent Üsküdar Patent